Desierto el XXI CONCURSO DE RELATO DE AVENTURAS ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

ELCORREOGALLEGO.ES / NOIA. Aunque fueron diez los escritores que se presentaron a la vigésimo primera edición del concurso literario de relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos, finalmente no habrá ganador. El jurado decidió, por unanimidad, declarar desierto este concurso dotado con 3.000 euros.

“Adoita pasar moitas veces cando hai un concurso desta calidade. Os premios fanse para destacar as obras dos escritores e non se trata tampouco de dar un premio por moita consignación que teña. Creo que son boas decisións”, afirmó el concejal de Cultura de Noia, José Pérez Martínez, quien avanzó que “posiblemente poida haber un punto de inflexión e recapacitar sobre que se pode mellorar de cara a que resulte atractivo” el certamen literario.

El escritor Antonio Piñeiro, miembro del jurado, indicó que el concurso “é esixente; moitas veces destacamos a calidade dos textos que se presentaban, pero hai ocasións en que non se pode, en que non se cumpre a media esixida nos baremos polos que o xurado emite o seu veredicto, como foi nesta ocasión, pois queda o premio desgraciadamente deserto”. También invitó a los autores “a que para o vindeiro ano e seguintes veñan animados sabendo que ese é o nivel de esixencia que se pide aquí”, concluyó. ECG